Агрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/у

39 999

Агрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/уАгрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/уАгрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/уАгрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/у


Контактное имя: Валентин

Агрегат низкотемпературный Bitzer 4DC-5-40S Б/у